Krátké nadechnutí (1968-1970)

Na jaře 1968 docházelo k postupnému uvolňování ve společnosti. Představitelé Junáka ze 40. let se snažili vyjednat se státními orgány obnovu organizace, ale předběhly je události. V dubnu 1968 začaly spontánně vznikat skautské oddíly po celé zemi. Bohužel po srpnové invazi bylo jasné, že Junák “hraje pouze o čas”. Na podzim 1970 byla organizace rozpuštěna.

V dubnu 1968 Ferdinand Falber svolal asi čtyřicet bývalých činovníků, aby spolu obnovili místní skautské středisko. Jeho výzvu vyslyšelo patnáct lidí. Falber a jeho tým se obrátil na školy s žádostí o pomoc při náboru členů, nikdo jim ale nevyšel vstříc. Nakonec se podařilo sehnat šestnáct dětí až od bývalých členů poválečného Junáka. Skutečná práce oddílů se rozběhla až v říjnu 1968. Zanedlouho se středisko rozrostlo na čtyři oddíly s téměř osmdesáti dětmi a mladistvými. Ve městě konkrétně působila smečka vlčat, oddíl skautů, oddíl skautek a světlušek a roverský oddíl.

V dubnu 1969 zaplál v Kosové první slibový oheň po více jak dvacetileté odmlce a u něj složilo svůj slib na čtyřicet dětí.

Den s Junáky v městském parku v roce 1969

V červnu uspořádalo středisko velkou reprezentační akci “Den s Junáky” v městském parku u sv. Anny. Jednalo se o závod skautských hlídek v sedmi disciplínách, v němž přestavoval hlavní cenu kotlík.

Moravskobudějovické světlušky 1969

V roce 1970 pokračovaly oddíly ve své činnosti, ale stále více bylo zřetelné, že o osudu organizace se již rozhodlo. V září středisková rada obdržela rozhodnutí o rozpuštění Junáka, případně o začlenění oddílů do Pionýra. Rada se tehdy rozhodla ukončit veškeré aktivity.   

Ladislav Bala (1920-2006)

Narodil se v Hradci Králové do rodiny železničního zaměstnance. V jedenácti letech se přihlásil do skautského oddílu. V roce 1938 se poprvé dostal do Moravských Budějovic jako voják hraničářského praporu, který měl bránit československou opevněnou linii na Vranovsku.

Za nacistické okupace Ladislava přijali do služeb státní pošty. I když postupem let střídal další pošty, udržoval kontakt s Moravskými Budějovicemi. Kromě navštěvovaní skautů a přátel z vojenské služby si zde našel také svoji budoucí ženu. Jeho snaha dostat se co nejblíže městu se naplnila až v roce 1949, kdy byl jmenován pošmisterem ve Starém Hobzí. Dva roky nato byl propuštěn, protože odmítl vstoupit do KSČ. Střídal různá zaměstnání, až zakotvil jako vedoucí prodejny. Od začátku 60. let se začal věnovat esperantu, umělému jazyku, v třebíčském klubu. Záhy zjistil, že tyto kluby a zejména jejich letní tábory využívá řada dalších skautů pro skrytou skautskou činnost. V období pražského jara se zapojil do obnoveného skautského střediska Moravské Budějovice. V lednu 1990 Ladislav Bala pak inicioval obnovení Junáka v našem městě.