Kde se skauting vzal

Skauting vznikal od počátku 20. století. Ke světovým zakladatelům patří Ernest Thompson Seton a Robert Baden Powell. Seton žil v Americe, vlastnil pozemek i s lesy. Když mu po několikáté místní chlapci poničili plot, zkusil pro ně nachystat program inspirovaný indiány – hry, kánoe a přespání ve stanech. Kluci byli nadšení a společně založili „indiánský kmen“. V roce 1902 tak vzniká hnutí Woodcraft Indians.

Robert Baden-Powell byl britským armádním důstojníkem působícím v Africe. Vytvořil tam skupinu mladých chlapců, kteří se věnovali roznosu pošty, zásob, zbraní a péči o raněné. Když se Baden-Powell vrátil domů, uspořádal v roce 1907 na ostrově Brownsea tábor, aby si ověřil svoje poznatky ohledně výchovy a práce s mládeží. Tábor se vydařil a v Anglii se rozjíždí skautská činnost. Skauting se rozšiřuje do zemí celého světa.

V českých zemích založil skauting Antonín Benjamin Svojsík, středoškolský profesor. V roce 1911 podnikl cestu do Anglie, aby viděl, jak skauting funguje v praxi. Následně začal se svými žáky zkoušet prvky skautské výchovy a prvky skautingu popsal v knize Základy junáctví (inspirovaná publikací Scouting for Boys od Baden-Powella a částečně i Setonem). Základy junáctví vyšly v květnu 1912 a v létě téhož roku se konal první skautský tábor ve Vorlovských lesích u Lipnice nad Sázavou.

Cílem skautingu je podporovat rozvoj osobnosti dětí i dospělých tak, aby byli v životě připraveni na každou situaci a dokázali v ní obstát. Idea skautingu stojí na třech pomyslných pilířích. Vytváří vztah k vyšším hodnotám než materiálním, kterým dominují pravda a láska. Vede děti ke spolupráci a vzájemnému pochopení a podporuje seberozvoj člověka. Skauting se snaží budovat v dětech vztah k fair play, sebedůvěru a samostatnost.

První dívčí tábor u Živohoště.

Antonín Benjamin Svojsík (1876 – 1938)

Svojsík se narodil roku 1876 v Praze na Smíchově. V mladém věku mu zemřel otec, a tak se o něj a jeho tři bratry starala pouze matka. Od mládí cvičil v Sokole, pěšky prošel celou zemi a část okolních států. Ve volném čase zpíval v Českém pěveckém kvartetu, kde jakožto nejmladší člen získal přezdívku Benjamin. Kvarteto bylo úspěšné a Svojsík s ním procestoval téměř celý svět. Vystudoval učitelský ústav, poté učil na reálce a gymnáziu v Praze tělocvik. Skautingu se věnoval od jeho založení, byl zvolen náčelníkem a tuto funkci vykonával až do své smrti. Zdůrazňoval význam přírody ve skautingu a skromnost – schopnost vystačit si s málem. Kromě Základů junáctví přispíval i do časopisů. Získal od Baden Powella řád Stříbrného vlka, nejvyšší britské skautské vyznamenání. Zemřel v roce 1938 a je pohřben v Praze na Vyšehradě.