Junák potřetí (1990-2020)

Po „sametové revoluci“ se od konce roku 1989 obnovuje činnost skautských oddílů. Podobně na tom byly i Moravské Budějovice a okolní obce, i když se potýkaly s obtížemi. Chyběla literatura a mnohdy i zkušenosti starších jak činnost dělat. Poslední zdroje byly dvacet let staré. Inspiraci vedoucí čerpali zejména z knih Jaroslava Foglara.

Společný výlet do Podyjí skautů ze Šebkovic, Budějovic a Dešova, 1992.

Z okolních obcí se oddíly obnovily v Moravských Budějovicích, Šebkovicích, Dešově a Jaroměřicích. Moravskobudějovické „středisko“ tvořily kromě Budějovic ještě Šebkovice a Dešov, Jaroměřice fungovaly samostatně. Na počátku 90. let byly oddíly v Budějovicích početně nejslabší. Prvního tábora v roce 1991 se zúčastnilo devět dětí ze šebkovického oddílu. Následující rok bylo už čtyřicet účastníků z Budějovic a Šebkovic. V průběhu let se členská základna proměnila. Moravské Budějovice rostly, šebkovický a dešovský oddíl zanikly koncem 90. let a jaroměřické oddíly o pár let později. Důvodem bylo často odstěhování se vedoucích z obce.

Významnější nárůst počtu členů zaznamenalo moravskobudějovické středisko v posledních patnácti letech. Aktuálně funguje 7 oddílů: benjamínci (předškolní děti), světlušky a vlčata (1. stupeň ZŠ), skauti a skautky (2. stupeň ZŠ), roverský kmen (15+) a oldskauti. Kromě pravidelných akcí, jakými jsou schůzky, víkendové výpravy a letní tábory, pořádají skauti zdravotnické kurzy, kam jezdí účastníci z celé republiky. Od roku 2013 se každým rokem koná charitativní kavárna s cílem pomoci dětem z okolí. V roce 2012 skauti přistavěli novou klubovnu ke stávajícímu “likusáku”. Nyní shánějí peníze na stavbu nové klubovny místo likusáku, aby měly děti odpovídající zázemí.

Vánoční besídka, 23. 12. 2018. V lednu 2020 mělo středisko 140 členů.

Zbyněk Nejezchleba – Stoupa

Narodil se v roce 1975. Ke skautingu se dostal v roce 1990, kdy vstoupil do katolického skautského oddílu v Moravských Budějovicích. Bydlel v Šebkovicích, kde v září založil oddíl a vedl chlapeckou družinu Jestřábů. V roce 1994 se stal vůdcem střediska v Moravských Budějovicích, kterým zůstal do roku 2013. Staral se o schůzky, tábory a se staršími jezdil na putovní tábory. Díky jeho schopnostem se podařilo skautům postavit novou klubovnu z velké části svépomocí.

Během toho, co se naplno věnoval skautské činnosti, vystudoval gymnázium a následně Pedagogickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. Strávil rok základní vojenské služby, pracoval ve dřevozpracující továrně a později u policie. Od roku 2014 je starostou Lesonic.